Ik meld aan voor gespecialiseerd psychologische
zorg in de eerste lijn

Cliëntgegevens

Gegevens aanmelder (enkel e-mail invullen als je zelf aanmeldt)

Aanmelden

Een aanmelding kan digitaal via onze website of telefonisch (via ons algemeen nummer 050 40 50 00). Ouders, jongeren en verwijzers kunnen aanmelden.

Na aanmelding zal telefonisch contact genomen worden om een afspraak in te plannen.

We streven ernaar om binnen de maand de eerste sessie op te starten.

Contact

Start West-Vlaanderen
Beversesteenweg 255B - 8800 Roeselare
info@startwestvlaanderen.be
050 40 50 00